Общие условия

Общи условия

Моля прочетете условията за работа внимателно, те съдържат важна информация относно вашите законови права, правни протекции и задължения. Включени са различни ограничения и изключения както и  клаузи, които уреждат компетентността и мястото на провеждане на спорове, и задължения за спазване на приложимите закони и разпореждания.

Наемодателите трябва да са наясно със законите за туристическа дейност в техната област/община/град. Някой области/общини/градове имат закони, които не позволяват настаняването на гости за кратки периоди срещу заплащане. Тези закони често са част от административните правила на общината. В повечето области/общини/градове, Наемодателите трябва да се регистрират, да получат разрешение и лиценз за отдаване на имота си под наем преди да могат да приемат гости. В някои градове краткосрочни резервации са забранени изцяло. Всяка община има свой начин на прилагане на тези закони. Наказанията за неспазване на тези закони могат да включват парични глоби или други административни наказания. Наемодателите трябва да са запознати с местните закони за туризма преди да публикуват своите имоти на ARENDOO.

Последно обновен: 18.08.2016

Условия за работа

Ако използвате платформата на ARENDOO, вие работите с Arendoo Ltd, фирма регистрирана в Обединеното Кралство, с регистрационен номер: 2857145. За разплащания чрез платформата, вие работите с MANGOPAY SA ,компания регистриране във Франция с лиценз за предоставяне на електронни разплащание, която контролира разплащателната система– MANGOPAY.

ARENDOO е електронна платформа, която служи, като пазарна платформа/marketplace/ за Наемодатели, които искат да отдават своя имот под наем и за Наематели, които искат да наемат имот за нощуване. Тя е разработена, управлявана и е собственост на Arendoo Ltd, фирма регистрирана във Обединеното Кралство, с регистрационен номер: 2857145.

Платформата се състои от следните сайтове: www.arendoo.comwww.arendoo.bgwww.arendoo.ro,  www.arendoo.gr приложения и услуги, чрез които Наемодателите обявяват своите имоти за отдаване под наем, Наемателите получават информация за имотите, комуникират с Наемодателите и се разплащат директно с тях.

Съгласявайки се с тези общи условия вие разбирате и се съгласявате, че ARENDOO не е страна при каквито и да договорки между Наемодателите и Наемателите, че ARENDOO не е брокер на недвижими имоти, тур-оператор или застраховател. ARENDOO няма контрол върху поведението на Наемодатели, Наематели или други потербители на платформата, и не може да носи отговорност за техните действия.

Промени на общите условия

ARENDOO запазва правото си, по свое усмотрение, да променя платформата или да променя Общите условия, включително таксите за услуги, по всяко време и без предизвестие. При промени на Общите Условия, ние ще публикуваме промените или на Сайта, Приложението или ще Ви уведомим по друг начин. Също така ще променим и датата на „Последно обновление“ в началото на Условията. С продължаването на използване на сайта след като сме Ви уведомили за промяната в Общите условия на Сайта, Приложението или сме Ви информирали по друг начин, то вие се съгласявате, че сте съгласни с промените по Условията.

Достъп до Платформата

Платформата е за използване само и единствено от лица, навършили 18 години. Всякакъв вид достъп или използване на платформата от лица под 18 годишна възраст е строго забранено. Чрез влизането и използването на платформата, вие декларирате, че имате навършени 18 години.

 

Ключови термини:

„Наемател“ е лице, което контактува с Наемодателя, чрез Платформата, за относно наемане на имот за нощуване
„Наемодател“ е лице, което отдава имот за нощуване чрез Платформата
„Обява“ е информация за имот, публикувана на платформата, представен за отдаване под наем от Наемодател
„Потребител“ е всяко лице, което е направило своята регистрация на платформата, по начина описан в рездела „Регистрация на акаунт на ARENDOO“

 

Регистриране на акаунт на ARENDOO

За да използвате услугите на ARENDOO, първо трябва да направие своята регистрация на сайта. Може да се регистрирате като последвате линковете за създаване на акаунт на Сайта. При създаването на акаунт е нужжно да представите лична информация. 1) Вие сте съгласни, че информацията, която предоставите ще е вярна, актуална и пълна. 2) Вие сте съгласни да актуализирате информацията предоставенна от вас, своевременно при всяка промяна. 

След като сте регистрирани, получавате достъп до вскички инструменти на платформата за създаване на обява, за резервиране и директно разплащане между Наематели и Наемодатели.

ARENDOO запазва правото си да забрани или премахме вашия акаунт и достъм до Сайт или Приложението, ако създадете повече от един акаунт на ARENDOO или ако предоставената от вас информация, нужна за регистрация, е неправилна, неактуална или непълна. Вие сте отговорни за сиурността на вашата парола. Вие сте съгласни, че няма да представяте паролата за постъп на трети лица и че вие поемате оговорност за всякакви дейности чрез вашия акаунт на ARENDOO, независимо дали вие сте извършили тези дейности. Вие трябва да уведомите ARENDOO веднага при съмнения за неразрешени дейности чреез вашия акаунт на ARENDOO.

След като сте регистриран и имате вече действащ акаунт, платформата автоматично ще създаде за вас „Електорнно Портмоне“ ( E-wallet ) на вашето име в системата на MANGOPAY. Общите условия за работа с MANGOPAY може да намерите тук

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА MANGOPAY, НЕ ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ С РЕГИСРАЦИЯТА СИ НА ARENDOO.

Създаване на обява

Като Потребител на сайта, вие можете да създадете обява. За да съзадете обява, вие трябва да предоставите подробна информация за имота ( имотите ), който ще отдавате под наем. Необходимата информация за създаването на обявата е местоположения, капацитет на спални места, размер, удобства, екстри, кои дати са свободни за отдаване под наем, цени за нощуване, условия за плащане и политика при анулиране на резервацията от Наемателя. Имотът ще бъде рекламиран за отдавне под наем на Платформата. Със създаването на обявата, вие се съглясявате, че сте единствения отговорнен за информацията, която предоставите. Също така се съглсявате, че със създаването на обявата на нашата Платформа вие не нарушавате  уговорки, договори, които имате с трети страни, като например фирми за поддръжка, асоциaции на собственици, общини и др. Декларирате, че не нарушавате никакви закониви, правила или забрани, които се отнасят за вашия имот.

AREDNOO запазва правото си да премахва обяви по всяко време и без предварително известие към собственика, ако установи, че обявата нарушава някое от усволията на ARENDOO.

Осъществяване и работа с резервации

Основни термини:

Цяла сума на резервацията  - това е цената, която Наемателят ще плати за наемането на имота за целия престой.

Предплата – сума, която е част от цялата сума на резервацията и се заплаща за потвърждаване на резервацията.

Одобрена резервация – запитване за резервация, което е одобрено от Наемодателя и вече достъпна за плащане на капаро

Потвърдена резервация – резервация, за която е заплатено предплата от Наемателя.

Такса – сума, дължима от потребителите  за използването на платформата.

Tаксата за ползване на платформата зависи от страната в която се намира имота. Начина на изчилявана на таксата ще ви бъде ясно показан при създаване на акаунт, при създаване на обява за отдаване под наем или при запитване за резервация.   

Условия за Наемодатели

Като Наемодател, ако получите запитване за резервация, вие трябва да я одобрите или откажете.  Ако не одобрите или откажете резервацията, в рамките на 24 часа от получаване на запитването за резервация, то системата автоматично го анулира. Запитването за резеравция съдържа следната информация: име на Наемателя, преиод на престоя в апартамента ( дата на настаняване и напускане ), броя на гостите, които ще нощуват, цялата сума на резервацията и таксата към Арендоо..

След като одобрите запитването, Наемателят ще бъде уведомен, че запитването е одобрено и ще бъдат поканени да заплатят предплата /депозит/ за да потвърдят резервацията си. Сумата, която трябва да бъде заплатена за потвърждение на резервацията варира, в зависимост от начинът на плащане, който вие сте избрали. След като предплатата е платена, вие ще получите информация за Наемателя ( е-мейл и телефонен ). Ако Наемателят не е заплатил предплатата в рамките на 24 часа след одобрението на резервацията, то тя автоматично се анулира от системата.

Като Наемодател, с одобрението на резервациятя се съгасявате да запазите посочният от Наемателя период за наемане на апартамента, 24 часа след одобрението на резервацията и няма да отдавате имота си на трети лица за периода посоче от Наемателя.

След като предплатата за резервацията е заплатена от Наемателя, средствата ще бъдат депозирани в Eлектронното портмоне в MANGOPAY, на името на Наемателя. Сумата по предолатата, след удържането на такси дължими към ARENDOO, ще бъдат прехвърлени в Електронното портмоне, направена от MANGOPAY, на името на Наемодателя, 24 часа след настаняването на Наемателя в имота, който е резервирал. След като, сумата постъпи в електронното портмоне на Наемодателят, тя ще е достъпна за прехвърляне от елактронното портмоне в банковата сметка на Наемодателя.

Ако дължите или сте се съгласили да заплатите други суми  на ARENDOO (независимо дали е вследствие на неспособност да приемете одобрена от вас резервация, в следствие на действията ви като Наемодател, договорки с Арендоо за допълнителни услуги), то ARENDOO има право, но не е задължен да прехвърли от вашето електронно портмоне сумите необходими за погасяване на плащания от Наемодателя към ARENDOO.

Като Наемодател вие се съгласявате, че всяко плащане на Наемател чрез MANGOPAY за имота на Наемодателя в Електронното портмоне на името на Наемателя, ще се счита като плащане за резервацията.

Платформата позволява на Наемодателите да избегнат процеса по одобряването или отказване на резервации като изберат „Моментална резервация“. Ако изберете тази опция, то вие като Наемодател, сте съгласни и потвърждавате, че всяка информация, предоставена за вашия имот, е достоверна и пълна, включително, кога имотът е свободен за наемане от Членове на Платформата.

„Моментална резервация“ ще бъде достъпна за Наемодателя при негово запитване или ще бъде предложена автоматично след постигането и осъществяването на три (3) резервации чрез Платформата. Наемодателите могат да избират „Запитване за резервация“ или „Моментална резервация“ по всяко време, след като информират ARENDOO чрез е-мейл.

Условия за Наематели

Наемодателите са отговорни за изпълнение на потвърдени резерации и осигуряване на място за настояване, което е резерваирано чрез Платформата. Като Наемател, ако решите да наемете апартамент чрез Платформата, то вие се съглясявате, че се договаряте директно с Наемодателя и сте съгласявате с вскични правила и забрани свързани с имота, наложени от Наемодателя. Вие разбирате и се съгласявате, ,че вие сте отговорни за изпълнението на вашата част от задълженията по наемането на имота, и че ARENDOO не е част от сраните в уговорката за наемане. ARENDOO не носи отговорност за проблеми свързани с резервацията.

Като Наемател, можете да изпращате запитвания за резервиране на имот чрез Платформата. Запитването ще съдържа периода за резервацията (дата на настаняване и напускане), цялата сума за резервацията, брой гости, начин на заплащане и вашето име. Личните ви данни няма да бъдат изпращани на Наемодателя. Наемодателят от своя страна разполага с 24 часа за да приеме или откаже вашето запитване. Ако то е одобрено, вие разполагате с  24 часа да направите плащане на предплата за потвърждаване на резервацията. Ако не направите плащане в рамките на 24 часа, резервацията автоматично ще бъде анулирана. Заплащането трябва да бъде извършено през Платформата чрез системата за плащане MANGOPAY. След заплащането на предлатата/депозит и потвърждението на вашата резервация, ще ви бъдат изпратени контаките на Наемодателя ( емейл и телефон ) както и адресът на имота, който сте резервирали.

 

Анулиране

Анулиране от Наемодателя

Ако като Наемодател, вие решите да анулирате или не може да приемете резервация, която вече сте одобрили и е потвърдена, ARENDOO има право да наложи  административни наказания които да се отразят на вас като Потребител на ARENDOO или на предтсавянето на вашата обява на платформата. Например:

-      Публикуване на автоматичен отзив на вашата обява, че сте анулирали потвърдена резервация

-      Затваряне на датите на анулираната резервация за реклама

-      Налагане на парични санкция за анулиране на резервация.

 

Анулиране от Наемател

Като Наемател, ако решите да анулирате потвърдена резервация, направена през ARENDOO, преди и след настаняването ви в имота, политиката на анулиране, избрана от Наемодателя, ще бъде въведена в сила. Нашата възможност да ви възвърнем част от заплатената сума, зависи от избора на политика за анулиране от Наемодател. Информация и пояснения за анулиране ще бъде предоставена за всяка една резервация.

 

Проблеми с настаняване и връщане на заплатено предплащане

Връщането на заплатено предплатата е валидно за Наематели, които имат потвърдена резервация, но възникне проблем при настаняването.

Проблем при настаняването е една от следните ситуации:    

1.Наемодателят на имота

-анулира потвърдена резервация

-не успее да предостави достъп до резервирания от Наемателя имот (пример: невъзможност да предостави ключове или код за достъп или други)

2. Описанието на имота, предоставено на Платофрмата, е непълно или невярно относно:

         -размера на имота ( брои стаи, брои бани/кухни или тн )
         -не е предоставена информация дали имотът е самостоятелен или се ползва съвместно с други обитатели
         -екстри или удобства, които са описани в обявата на имота, не работят
         или не са предоставени като баня (басейн, вана, джакузи), кухня (мивка, фурна, хладилник или други уреди) и електричеески системи (парно или климатик)
         -физическото местоположение на обекта

3. При настаняване на Наемателя, обектът е:
        -неизчистен, неподоготвен или необорудван за приемане на гости.
        -наличие на вредни вещества, които могат да навредят на Наемателя, по време на престоя в имота.
        -има проблем с гризачи и насекоми или има животни, които не са описани в обявата.

 

Време за информиране за проблем с настаняване

Наемателят се съгласява, че ще съобщи на ARENDOO за възникнал проблем при настаняване в рамките на срока за съобщаване, който е до 12.00 часа, един (1) ден след настаняване. Всякакви проблеми възникнали след срока за съобщаване на проблем, се решават между Наемодателя и Наемателя.

Условия за възвръщане на капаро

Ако ARENDOO установи, че съобщеният проблем от Наемателя вързпрепятства престоя в имота по какъвто и да е начин, то AREDNOO ще възвърне заплатената сума, чрез Платформата, обратно на Наемателя, или ще му предостави алтернативно настаняване в подобен на резервирания от него имот.

Условия за съобщаване на проблем с настаняване

Само Наемателите могат да съобщават за проблеми с настаняването. За да съобщите за такъв проблем и да получите полагащата се компенсация, трябва да:
-съобщите и запознаете ARENDOO с проблема чрез емейл или по телефон, в дадения срок за съобщавене, предоставите подробна информация(снимки, видео или други доказателства)  за проблема, обстоятелствата за възникналия проблем и да съдействате напълно с всяко едно изискване на AREDNOO при разследването на проблема
-проблемът да не е възникнал в резултат от ваши действия ( директно или индиректно )
-сте се опитали да разрешите проблема с Наемодателя и да се свържете с нас, само в случай че проблемът остане неразрешен.

Връщане на продоплата от Наемодателя

Наемодателят трябва да осигури адекватно посрещане и безпрепятствано настаняване на Наемателя, за да избегне проблеми при настаняваенто. В рамките на 24 часа след настаняване, Наемодателят трябва е на разположение да предостави нужна допълнителна информация, нужна на ARENDOO за да опита да разреши спора.

В случай, че ARENDOO установи, че Наемателят е ощетен или е възникнал проблем при настаняването, ARENDOO има право да блокира транзакцията на сумата за резервацията от Електронното портмоне на Наемателя към Електронното портмоне на Наемодателя и да възвърне на Наемателя заплатеното капаро за потвърждаване на резервацията. Допълнително, като Наемодател, давате сългасие, че ARENDOO има право да дебитира сумата, която трябва да се върне на Наемателя, от вашето Електронно портмоне.

В случай, че няма достатъчно средства в Е-портмонето на Наемодателя, за компенсиране на Наемателя с връщане на предплатеното капаро, Наемодателят трябва да зареди Електронното си портмоне или да намери друг начин за връщане на сумата.

Ако Наемодателят иска да обжалва/оспорва съществуването на проблема при настаняване, той трябва да се свърже и информира ARENDOO чрез е-мейл и да предостави нужните докъзателства в негова полза. Наемодателят, също така, трябва да предостави доказателства, че се е опитал да разреши проблема преди да се свърже с ARENDOO.

Съгласни сте, че всяко едно решение на ARENDOO, относно проблеми при настаняване, ще бъде окончателно и трябва да се спази от Наемателя и Наемодателя, независимо дали е предявен иск за обжалване от страна на Наемодателя. В случай на повече от един проблем с настаняване, ARENDOO може, но не е задължен, да налага допълнителни санкции на Наемодателя. Тези санкции включват автоматичен отзив за обявата, посочвайки проблеми с настаняването, анулиране на бъдещи резервации, временно спиране или премахване на обявата или налагане на парични санкции като компенсация за административните разходи за проблема с настаняване.

Допълнителна информация

Вашия Е-мейл адрес и данни, Нашата политика на поверителност, Прехвърляне на информация

След като сте въвели е-мейл адреса, името или други ваши данни, вие, като Наемател или Наемодател, сте съгласни ARENDOO да вкара предоставента от вас информация в базата си от данни. Може да получите един или повече е-мейла от Платформата. Имате възможността да се откажете да получавате рекламни е-мейли по всяко време. Съветваме всеки Член на ARENDOO да се запознае с нашата политина на поверителност. Повече информация относно нашето събиране на данни и е-мейл адреси прочетете тук. С използването на Платформата се приема, че сте прочели и сте се съгласили с Политиката на Поверителност.

Препратки/линкове

ARENDOO запазва правото си да забранява и премахвабез предупреждение всякакви линкове и препратки към страници, които не са част от Платформата или от портфолиото на ARENDOO.

Преводи и местоположение на картата

Ако Наемателят или Наемодаелят е участвал превода на за превода на текст от един език на друг, то ARENDOO не може да гарантира достоверността на превода.

Всички преводачески услуги, предоставени от AREDNOO, са безплатни, освен ако не е специално обявено, че не са.
Картите на Платформата са предоставени от Google и са водят по условията за ползване на GoogleMaps.

Контролни органи и юрисдикция

Тези общи условия се тълкуват и разглеждат в съответствие със законите на Великобритания. Всички спорове по тези общи условия са обект на законодателството на Великобритания.

 

Оригиналната английска версия на тези общиусловия е преведена на различни езици. Преведената версия е израз на добра воля и представлява единствено офис превод, който няма правна стойност. В случай на спор по отношение на съдържанието или тълкуването на тези правила и условия, или несъответствия и различия между английската версия и версията на тези правила и условия на всеки друг език, следва да бъде прилагана английската версия, която има надмощие и е решаваща. Английската версия е достъпна на нашия уеб сайт (като изберете английски език) или може да Ви бъде изпратена след писмена заявка.